youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לחלום בגדול

איך משנים את מערכת החינוך? 5 עקרונות מסייעים למנהיגים חינוכיים

אזרו את האומץ והתגברו על הפחד משינוי
דר. גידי קפלן
2/7/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא