youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לחלום בגדול

משנים את מערכת החינוך – אבולוציה או רבולוציה?

רפורמות בחינוך באות והולכות אבל נדמה ששינוי אמיתי מתקשה להתרחש. מדוע זה קורה? ואיך בכל זאת יכול להתרחש שינוי אמיתי?
דר. גידי קפלן
31/10/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא