whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

האפליקציה המדעית שסחפה את המדינה

אפליקציה חדשה כבשה את ישראל, העניין המדהים הוא שהיא גורמת למאות אלפי אנשים ללמוד מדעים
מכון דוידסון לחינוך מדעי
04/05/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא