youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

סלסלת הפירות שתבנה אמון בבית הספר שלך

דרך מקורית ומקסימה לפתח אצל התלמידים כישורים חברתיים ורגשיים
צחי בר
7/22/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא