youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

4 הקשיים הגדולים של מוסבים להוראה ו-4 דרכים להתמודד אותם

4 דברים שכולנו יכולים ללמוד מבתי הספר הקולטים מורים חדשים בצורה מופלאה
נחום חופרי
15/04/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא