youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

שני מקצועות, עבודת הגשה אחת: איך עושים את זה?

המורה לפיזיקה בבית הספר אורט אפרידר אשקלון החליט לאתגר את התלמידים ולהטיל מטלה בפיזיקה בשפה האנגלית. איך זה קרה וכיצד ניתן לשלב בין מקצועות לימוד גם בכיתה שלך?
יעקב המאירי
1/12/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא