whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

לטיול יצאנו: מה הן ההזדמנויות החינוכיות הטמונות בטיול השנתי?

אם לבית הספר היו גלגלים הוא היה.... טוב יותר?
בשמת פרח
20/11/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא