youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

לטיול יצאנו: מה הן ההזדמנויות החינוכיות הטמונות בטיול השנתי?

אם לבית הספר היו גלגלים הוא היה.... טוב יותר?
בשמת פרח
20/11/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא