youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

הכיתה המסתובבת: הכירו את המודל שיעזור לכם להעיר את התלמידים

היכרות עם מודל הסבב, המשלב תנועה ועניין השיעור
מור ורכזון
03/12/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא