youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

עוד סיפור אחד ודי: כך סיפורים מסייעים לתלמידים שלך ללמוד

למה כדאי למורים לספר סיפורים?
מור ורכזון
11/5/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא