youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

לבחור כל הדרך לשיעור: איך מגדילים את בחירת המורה בבית הספר?

תת כותרת: יוזמה חינוכית חדשה מציבה את המורה במרכז
הגיע זמן אוטונומיה חינוכית כוללת - רחל שרוני
24/07/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא