youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

מורה כמאמן – למה כדאי לאמץ כלי אימון בהוראתך?

כך הפכתי ממורה למאמנת ב-3 צעדים פשוטים
המורה המאמנת
7/26/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא