youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

איך משפיעה המאה ה-21 על משחקי התפקידים של המורה והתלמיד?

הגיע הזמן להגדיר מחדש את הציפיות והדרישות מכל שחקן במערכת - כך שיתאימו למציאות העכשווית
ורד אדר
6/19/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא