youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

כל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו

המורה שלא ויתרה עליי - והצילה את עתידי
lotanseg
18/06/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא