whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

לומדים בסרט: כשאנשי קולנוע וחינוך משתפים פעולה

כיצד מפתחים חומרי למידה באמצעים קולנועיים עלילתיים?
ירדן נתיב
29/12/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא