whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

מיומנויות וכישורים נדרשים ל"מורה" במציאות העכשווית של עולם משתנה

בשנים האחרונות הכיתה השתנה אז מדוע הכשרת המורים לא?
שרון מאיו
17/03/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא