whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
מחנכות כיתה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

מבט חדש על חינוך: לראות את העולם מהעיניים הייחודיות שלהם

על מנת להצעיד את החינוך קדימה, יש לבחון מה הם הרבדים והערכים הבסיסיים בחינוך, ולחזור אליהם
שרון מאיו
10/12/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא