youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להתחבר למאה ה-21

מבט חדש על חינוך: לראות את העולם מהעיניים הייחודיות שלהם

על מנת להצעיד את החינוך קדימה, יש לבחון מה הם הרבדים והערכים הבסיסיים בחינוך, ולחזור אליהם
שרון מאיו
10/12/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא