youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

6 דברים שמורים צריכים על מנת להתמודד עם לחצי השחיקה

מה קורה כשמשוררת כותבת על קשיי ההוראה?
אגף התמחות וכניסה להוראה
27/11/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא