youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

מקושיות ועד ארבעת הבנים: חמישה עקרונות להוראה ללמוד מהגדה של פסח

למידה חווייתית, הכרה בשונות ושאילת שאלות הן רק חלק מהרעיונות החינוכיים המתחבאים בתוך הסדר
אגף התמחות וכניסה להוראה
25/03/2021
quote-image

עוד כתבות בנושא