whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
מחנכות כיתה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

מורה נתקלה בתלמיד מחוץ לבית הספר - הבחירה שעשתה ששינתה את שניהם

מה הם גבולות הכח שלנו כמורים ועד כמה אנחנו מסוגלים להשפיע על חיי התלמידים?
אגף התמחות וכניסה להוראה
02/03/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא