youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

מורה נתקלה בתלמיד מחוץ לבית הספר - הבחירה שעשתה ששינתה את שניהם

מה הם גבולות הכח שלנו כמורים ועד כמה אנחנו מסוגלים להשפיע על חיי התלמידים?
אגף התמחות וכניסה להוראה
02/03/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא