youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

חינוך בהקשבה - כיצד התקשורת הבין אישית יכולה לחולל שינוי בכיתה?

כיצד ניתן ליישם כבוד, אחריות, כלים לניהול קונפליקטים בשיח היומיומי ולא רק לדבר עליהם?
ספירית רוטמן
29/07/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא