youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

הלחישה במערה: שינוי בחיי התלמידים יכול להתרחש כשאנו עצמנו מוכנים להשתנות

לעתים החוויות המשמעותיות ביותר בחיי המורה מתרחשות בין תלמידיו
דרורה אוסיה
20/01/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא