youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

על הקשבה פנימה והקשבה החוצה

מה עושים עם המתח שבין הזהות המקצועית לזהות האישית?
רות סלומון
10/07/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא