youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

מזרות לזהות: שיקום תהליך גיבוש הזהות בקרב בני נוער בסיכון

כיצד מורים של תלמידים בסיכון, ובמיוחד מורים בבתי ספר אתגריים יכולים לשנות את חייהם של התלמידים שלהם?
אורי רום
12/27/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא