youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

הדיון בכיתה מתלהט ופתאום אחד התלמידים מתפרץ בצעקות. מה עושים?

כיצד בדידות של ילדים עלולה להתפתח לתוקפנות, ומה מורים יכולים לעשות על מנת לעזור לילדים אלו
״חברים״ - טיפול קבוצתי לשיפור כישורים חברתיים
1/16/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא