youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להתחבר למאה ה-21

המיומנות של הבוגר העתידי שאנחנו לא מדברים עליה

רעיון חשוב להכנת התלמידים שלנו לעתידם
בשמת וייס
20/12/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא