youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

4 דרכים ליצירת חיבור רגשי וקוגניטיבי ללימודי כימיה

איך תגרמו לתלמידים לבחור ללמוד כימיה וליהנות ממנה?
מלכה יאיון
11/1/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא