youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

למידה מטעויות: על הזכות והחובה לשגות

האם אנו מספקים לתלמידים שלנו סביבה שבטוח לשגות בה?
חגית קליימן צופן
30/12/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא