youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

איך יכול עולם האקדמיה להגיע לכיתה?

ד""ר אביגיל עדין-סורקיס מציעה תוכנית לעבודת חקר באנגלית, המשלבת בין עולם האקדמיה לכיתה. ממליצים בחום לאמץ!
ד"ר אביגיל עדין-סורקיס- החינוך הוא הדרך; האדם הוא המטרה. א.ד. גורדון
9/21/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא