youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

קוראים לנו לשנות את שיטת החינוך

בכירי האקדמיה וצה""ל טוענים כי רמת תלמידי התיכון יורדת בכל שנה. מה אפשר לעשות עם זה?
ניב מורגנשטרן
5/27/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא