youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

התקווה הישראלית שלי בחינוך

כיצד תוכלו גם אתם לקרב בין המגזרים השונים בחברה הישראלית?
shaidr
5/23/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא