youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

לא תאמינו מה מורים רוצים לשפר

איך מתחקרים שיעורים בצורה מרתקת המתמקדת בבחירותיו של המורה?
ארגון "שמיים"
5/3/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא