youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

הוא נמצא גם בכיתה שלך: המשאב הסודי שיעזור לכל מורה

רוצה להתאים את ההוראה שלך לתלמידים? הנה דרך מעולה לעשות זאת
חינוך ממבט אחר
26/03/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא