youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

לא רק ביום כיפור: למה התנצלות בכיתה היא פעולה חינוכית חשובה?

מתי לאחרונה התנצלת בפני תלמיד או תלמידה? כתבה שמציעה חשבון נפש מסוג אחר
חינוך ממבט אחר
9/17/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא