youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

האחד בספטמבר - איך זה נראה מצד התלמידים?

שתי תלמידות מספרות לכם מה יסייע להן ביום הראשון ללימודים
חינוך ממבט אחר
8/29/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא