youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
לשתף פעולה

המורה ששתקה ביום ההורים

הצעה מעשית למפגשי הורים – מורים שמביאה לדיאלוג אמיתי בין ההורים והתלמידים
yuvalnevo
17/05/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא