youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

איך לאפשר לתלמידים להפתיע?

האם שיעור שעבר בדיוק כפי שתוכנן הוא שיעור הטומן בחובו החמצה?
yuvalnevo
23/05/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא