youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

כנס אקדמי בבית הספר – גם אתם יכולים

כיצד רותמים את התלמידים ללמידה משמעותית ונלהבת? מקפיצים אותם כיתה - לאוניברסיטה.
דר' שרון רחמים
3/21/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא