youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

לשבור את הקרח - כשהעבר של ההורה רודף את התלמיד

איך החוויות הטראומטיות של ההורים בילדותם משפיעות על ילדיהם כתלמידים ומה ניתן לעשות
נעה שיר
03/09/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא