youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

יוצאים מהקופסה: 5 דקות אחרות בפתיחת השיעור

פיתוח חשיבה ביקורתית, מעורבות חברתית והבנה עמוקה של מורכבות מעולם לא היה קל יותר
איילה קליין
1/28/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא