youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
לשתף פעולה

עשרת הדיברות שלי להוראה

עשרת הדיברות למורה הותיק, החדש ולזה שבדרך
איילה קליין
06/04/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא