youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

מהו ההבדל בין הוראה לבין חינוך?

האם יש הבדל בין היותך מורה להיותך מחנך?
איילה קליין
22/06/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא