youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

האם הדרך שבה מלמדים מתמטיקה בבתי הספר עלולה לפגוע באינטואיציה טבעית למתמטיקה?

ד""ר אורנית מימון מעלה שאלות חשובות וקשות על האופן בו אנו בוחנים את התלמידים במתמטיקה.
ד"ר אורנית מימון
8/25/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא