youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להתחבר למאה ה-21

האם הדרך שבה מלמדים מתמטיקה בבתי הספר עלולה לפגוע באינטואיציה טבעית למתמטיקה?

ד""ר אורנית מימון מעלה שאלות חשובות וקשות על האופן בו אנו בוחנים את התלמידים במתמטיקה.
ד"ר אורנית מימון
25/08/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא