whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
מחנכות כיתה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

מתמטיקה?! למה בכלל ללמד את זה?

איך ניתן להשתמש במתמטיקה ככלי לפיתוח אישי של התלמידים?
ד"ר אורנית מימון
23/02/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא