youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

כל מורה נתקל/ת בתלמידים עם קשיים חברתיים – כך תוכלו לעזור להם!

הצלחה גוררת הצלחה, והקשבה, לעתים רבות יוצרת את נקודת המפנה.
גליה פינטר
09/02/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא