youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

סודות מחדר המורים

מהו חדר המורים בשבילכם, ואיך הייתם רוצים שיהיה?
אודי מלכה
08/03/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא