youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

מי לא הכין את שיעורי הבית?

9 נקודות למחשבה בכל הנוגע לשיעורי בית
נוגה בן יעקב
05/11/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא