youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

מה אפשר ללמוד מהפרות משמעת וכיצד להגיב אליהן באופן מיטבי?

אירוע אחד, שתי דרכי התנהגות שונות, והרבה למידה על איך ניתן לצאת מהתגובות ההרגליות שלנו
ד"ר ורד רפאלי
1/13/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא