youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

יכולת הלמידה חשובה מהידע: מה ללמוד משינוי ההכשרה שעשו ב-8200?

עדות מרשימה לכך שהעצמת המורים ועידודם לשימוש בשיטות הוראה חדשניות, יוצרת למידה משמעותית ותלמידים שיודעים להמשיך לחקור וללמוד
אלעד שגב
11/23/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא