whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
מחנכות כיתה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

יכולת הלמידה חשובה מהידע: מה ללמוד משינוי ההכשרה שעשו ב-8200?

עדות מרשימה לכך שהעצמת המורים ועידודם לשימוש בשיטות הוראה חדשניות, יוצרת למידה משמעותית ותלמידים שיודעים להמשיך לחקור וללמוד
אלעד שגב
23/11/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא