youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

הישגים גבוהים בכיתה – מתחילים בחצר ובים

איך מעלים את הישגי התלמידים ב-15% ומורידים את היעדרויות המורות ב-35%?
אלעד שגב
7/27/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא