youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להתחבר למאה ה-21

מהתעשייה לכיתה: כך תהפכו את כיתתכם למעבדת חדשנות

ד"ר אורי שטרנברג
04/11/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא